PODGORICA, 13. jun 2017. – Sindikat doktora medicine Crne Gore predstavio je u EU Info centru istraživanje koje je pokazalo da je većina ljekara u zemlji nezadovoljna svojim poslom i pozvali su na otvaranje šireg socijalnog dijaloga za pronalaženje rješenja za poboljšanje uslova rada u ovoj struci.

„Ljekari pokazuju značajno nezadovoljstvo i ambivalentnost – 88 odsto ukupnih ispitanika. Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija i vezano za uslove rada. U odnosu na platu nezadovoljstvo je iskazalo 91 odsto ispitanika“, saopštila je predsjednica Sindikata doktora medicine Crne Gore, dr Milena Popović Samardžić.

Da nezadovoljstva ima i među pacijentima pokazuju iskustva organizacija civilnog društva koja su aktivna u sektoru zdravstvene zaštite. Prema riječima program menadžerke CAZASA, Sanje Šišović, prigovori pacijenata su brojni, od nedostupnosti zdravstvene usluge do nejasnih procedura za njeno ostvarivanje. Njihove napore da sistem zdravstvene zaštite bude efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata kroz jačanje partnerskog dijaloga sa vladinim sektorom u oblasti zdravstva podržava i Evropska unija kroz projekat “HealthUP“.

Ljekari kao najveći problem navode upravo nedostatak socijalnog dijaloga kroz koji bi njihovi problem bili riješeni, pa zato kao prvi naredni korak pozivaju na njegovo uspostavljanje.

“Sve zainteresovane strane moraju biti uključene u socijalni dijalog – i udruženja pacijenata i udruženja građana, i udruženja ljekara i NVO sektora, sindikata, prepoznatih stručnjaka ljekara, eksperata iz te oblasti, a onda i Ministarstvo, Fond i ostali. Tek kad se sklopi ta cijela priča mi možemo da kažemo da imamo uslove da postignemo neki široki konsenzus. Ne nosimo se idejom da ćemo da zadovoljimo sve zahtjeve stopostotno, ali sigurno ćemo na taj način doprinijeti da svi makar budu zadovoljniji”, kazala je Popović Samardžić.

170613_problemi_zdravstvenog_sistema 3

U borbi za bolji položaj ljekara Sindikatu doktora medicine Crne Gore pomaže i Konfederacija evropskih nezavisnih sindikata (CESI) kao svojoj novoj članici. Generalni sekretar CESI –a, Klaus Heger kazao je na prezentaciji da oni štite prava doktora i medicinskog osoblja na nivou EU i bore se za to da imaju adekvatne plate, dobre uslove rada i da se njihova radna prava poštuju.

Komentarišući podatke istraživanja o izraženom nezadovoljstvu među crnogorskim ljekarima, Heger je ocijenio da iz ugla održivosti sistema zdravstvene zaštite oni predstavljaju veliki razlog za zabrinutost.