Kako Evropa uči da živi sa pandemijom, razvoj i brzo globalno uvođenje sigurnih i efikasnih vakcina protiv COVID-19 ostaje ključni element u konačnom rješenju krize javnog zdravlja. U tom kontekstu, Komisija radi na tome da obezbjedi pristup sigurnim vakcinama širom Evrope i podstiče koordinisani pristup strategijama vakcinacije i primjenu vakcina. Danas, uoči diskusije lidera EU, Komisija predstavlja ključne elemente koje države članice moraju uzeti u obzir za svoje strategije vakcinacije protiv COVID-19 kako bi pripremile Evropsku uniju i njene građane za trenutak kada sigurna i efikasna vakcina bude dostupna, kao i razmatranje prioritetnih grupa za vakcinaciju.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Lejen rekla je: „Sigurna i efikasna vakcina je naša najbolja šansa za pobjedu nad koronavirusom i povratak u naš normalan život. Naporno radimo na postizanju sporazuma sa farmaceutskim kompanijama i osiguranju budućih doza. Sada moramo osigurati da smo jednom kad se pronađe vakcina u potpunosti spremni da je primjenimo. Našom Strategijom vakcinacije pomažemo zemljama EU da pripreme kampanje vakcinacije: ko treba prvo da se vakciniše, kako da se pravično rasporedi i kako da se zaštite najugroženiji. Ako želimo da naša vakcinacija bude uspješna, moramo se odmah pripremiti. “

Potpredsednica za promociju evropskog načina života, Margaritis Šinas, rekla je: „Dok se evolucija pandemije vratila na nivo iz marta, naše stanje spremnosti nije. Danas usvajamo prekretnicu u tekućem odgovoru EU na pandemiju COVID-19; cilj je osigurati sigurne i pristupačne COVID-19 vakcine za sve u EU, čim postanu dostupne. Samo zajedničkim djelovanjem izbjeći ćemo kakofoniju i biti efikasniji nego u prošlosti. “

Stela Kiriakides, komesarka za zdravlje i bezbjednost hrane, rekla je: „S velikom zabrinutošću svjedočim sve bržem porastu stope zaraze širom EU. Vremena ponestaje – svima bi prvi prioritet trebalo da bude ono što je potrebno kako bi se izbjegle razorne posljedice generalizovanih zaključavanja. I svi se moramo pripremiti za sljedeće korake. Vakcina neće biti srebrni metak, ali će igrati centralnu ulogu u spašavanju života i suzbijanju pandemije. A kada i ako se pronađe sigurna i efikasna vakcina, moramo biti spremni da je uvedemo u rad što je brže moguće, uključujući izgradnju povjerenja građana u njenu bezbjednost i efikasnost. Vakcine neće spasiti živote – vakcinacije hoće. “

U skladu sa Strategijom EU za vakcine od 17. juna, Evropska komisija i države članice obezbjeđuju proizvodnju vakcina protiv COVID-19 putem ugovora o kupovini unaprijed sa proizvođačima vakcina u Evropi. Evropska agencija za medicinu mora da odobri bilo koju vakcinu u skladu sa redovnim standardima bezbjednosti i efikasnosti. Države članice bi sada trebale započeti pripremu zajedničke strategije vakcinacije za primjenu vakcina.

Države članice, između ostalog, treba da osiguraju:

kapacitet službi za vakcinaciju za isporuku COVID-19 vakcina, uključujući kvalifikovanu radnu snagu i medicinsku i zaštitnu opremu;

lak i pristupačan pristup vakcinama za ciljane populacije;

postavljanje vakcina sa različitim karakteristikama i potrebama skladištenja i transporta, posebno u pogledu hladnog lanca, rashlađenog transporta i kapaciteta skladištenja;

jasna komunikacija o prednostima, rizicima i značaju COVID-19 vakcina za izgradnju povjerenja javnosti.

Sve države članice imaće pristup vakcinama protiv COVID-19 istovremeno na osnovu veličine populacije. Ukupan broj doza vakcine biće ograničen tokom početnih faza primjene i prije nego što se proizvodnja može povećati. Izvještaj stoga daje primjere neocjenjenih prioritetnih grupa koje će zemlje uzeti u obzir nakon što COVID-19 vakcine postanu dostupne, uključujući:

radnici zdravstvene i dugotrajne njege;

lica starija od 60 godina;

osobe koje zdravstveno stanje posebno ugrožava;

osnovni (važni) radnici;

osobe koje se ne mogu socijalno distancirati;

socijalno-ekonomske grupe u nepovoljnijem položaju.

Dok čeka na dolazak odobrenih vakcina protiv COVID-19, i paralelno sa obezbjeđivanjem nastavka ostalih osnovnih zdravstvenih i javnih zdravstvenih usluga i programa, EU mora nastaviti da suzbija transmisiju virusa. To se može postići zaštitom ranjivih grupa i osiguravanjem da se građani pridržavaju mjera javnog zdravlja. Do tada, a najvjerovatnije i tokom početnih faza vakcinacije, nefarmaceutske intervencije, poput fizičkog udaljavanja, zatvaranja javnih mjesta i prilagođavanja radnog okruženja, i dalje će služiti kao glavni alati javnog zdravlja za kontrolu i upravljanje izbijanja COVID-19.