Podgorica, 22. novembar 2016. – Putem aplikacije za mobilni telefon „Građanski institut“ koju je danas u EU Info centru predstavila NVO „35mm“ građani Crne Gore mogu da prijave kršenje njihovih prava kao radnika, pacijenata i potrošača.

gradjanski-institut„Putem aplikacije za mobilne telefone građani mogu da lociraju i opišu problem, ali i navedu instituciju za koju smatraju da je nadležna u rješavanju problema sa kojima se suočavaju. U mogućnosti su da prijavom problema prate faze njegovog rješavanja“, saopštila je projektna menadžerka Milica Đokđurić.

Mobilna aplikacija „Građanski institut“ dio je projekta „Marginalizovani od strane sistema: Ne više!“, koji finansira Evropska unija.

„Kroz pomenuti projekat, koji je finansirala Evropska unija, NVO „35mm“ želi da obezbijedi direktne informacije, određene vidove pomoći obespravljenima, uključi relevantne institucije u dijalog, te izgradi jaku mrežu organizacija koje će se baviti promocijom i zaštitom prava radnika, pacijenata i potrošača“, kazala je Đokđurić.

U projektu kao partneri učestvuju Sindikat medija Crne Gore, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP), NVO „Krug života“, Udruženje „Roditelji“, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, CAZAS, NVO „Bolji život“ – Plav i Fondacija „Ruka prijateljstva“.

Predstavnici Sindikata medija, Udruženja „Roditelji“ i CEZAP-a naveli su brojne probleme zbog kojih im se građani obraćaju, od kršenja prava iz radnog odnosa, mobinga, preko preblema u ostvarivanju zdravstvene zaštite, do neregularnosti u pretplatničkim ugovorima i neodgovarajućeg odnosa kvaliteta robe i cijene. Od nove aplikacije očekuju da olakša prijavu kršanja prava građana i da dodatno podstakne ljude da ne dozvole da budu zanemareni, nego da traže zadovoljenje prava koja im pripadaju.

„Građanski institut“ može da koristi svako ko ima android telefon ili Google nalog, tako što će aplikaciju besplatno preuzeti sa Google play store-a. Aplikacija sadrži jednostavna pravila za prijavu problema i na crnogorskom je jeziku.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.