Podgorica, 4. april 2017. – U EU Info centru je održana konferencija za medije „  Kako izmjestiti nastavu iz fosilizovanog prostora učionice?“ na kojoj su predstavljeni rezultati projekata „Temelji demokratskog obrazovanja“. Cilj ovog projekta je da se učenici, u okviru realizacije nastavnih programa, aktivno uključe u rješavanje problema lokalne zajednice. Time se, pored jačanja kompetencija za demokratiju, ostvaruju i drugi ciljevi: međupredmetna saradnja nastavnika, saradnja sa lokalnom zajednicom, unaprijeđenje života u lokalnoj zajednici i školama.

„ Učenici treba da, ono što inače uče u okviru svih nastavnih predmeta, ono što je previđeno nastavnim planovima, nauče da primjenjuju u životu. Cilj ovog projekta je izmještanje nastave iz fosilizovanog prostora učionice“, rekla je Jasminka Milošević, profesorica u gimnazija “Slobodan Škerović“ i autorka treninga.

Trening je rezultirao i zajedničkim djelovanjem nastavnika i NVO aktivista na unaprijeđenju kulture demokratije u školama i lokalnim zajednicama.

Pestalozzi 01 04042017

„Ono što je važno za ovaj projekat da su konačno nevladine organizaciaje dobile mjesto u vanastavnoj aktivnosti kao što su davanje treninga i obuka u školama.“ rekla je Valentina Vlahović iz NVO Crnogorski ženski lobi.

Projekti koje su nastavnici i NVO aktivistkinje sastavili su: Zeleni tricikl, Akademija za ekologiju, Demokratija kroz objektiv i Iskra. Svaki od tih projekata ima zasebne aktivnosti, zajednički cilj projekata je unaprijeđenje održivog razvoja. U okviru projekta Zeleni tricikl – tricikl će postaviti u dvorištu škole, bez točkova ali priključen na mini elektrane, a učenici bi na pauzama mogli da koriste taj trocikl i tako da utroše višak energije, a istovremeno proizvedu energiju dovoljnu da napune telefon ili laptop. U budućnosti bi ovaj projekat mogao da preraste u način snadbijevanja enerijom škola. U okviru projekata Akademija za ekologiju plan je da se formiraju ekološke bašte na kojima bi radili i privređivali nezaposleni i osobe koje su izašle iz sistema obrazovanja, zarada bi se koristila za obuke narednih grupa učesnika. Demokratija kroz objektiv predviđa niz predavanja na Skadarskom jezeru.

„U okviru projekat Iskra nama je cilj da pomenemo one teme o kojima djeca malo slušaju, a to su nasilje i vršnjačko i porodično. Rodna ravnopravnost u kontekstu jezika, da li je rodna ravnopravnost zastupljena, kao i one teme koje su tabu za svako društvo, a koje se tiču  trfikinga i prostitucije.“ objasnila je Tamara Milošević, profesor, SŠC „Sergije Stanić“ ,

Projekat  je rezultat pilot treninga Pestalozzi programa Savjeta Evrope. Autor treninga je Jasminka Milošević, profesor filozofije i generalni sekretar Udruženja profesora filozofije. Trening je dio projekta Pestalozzi programa Savjeta Evrope „Jačanje obrazovanja za demokratiju“ u okviru kojeg se promoviše 20 kompetencija za miran suživot u interkulturnom  društvu koje treba razvijati kod učenika. Da bi se ove kompetencije što bolje i jače razvile, neophodna je saradnja škola i lokalnih zajednica na realizaciji zajedničkih projekata.

Na treningu je učestvovalo  12 nastavnika  različitih predmeta iz različitih srednjih i osnovnih škola i 4 predstavnice NVO sektora.