Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovalo je ceremoniju zatvaranja projekta „Ka pravilima EU o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“ i konferenciju za medije u EU info centru.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da je cilj projekta bio ispunjavanje aktivnosti iz poglavlja 2, odnosno podržavanje napora crnogorskih institucija u izgradnji kapaciteta za efikasnu koordinaciju sistema socijalne sigurnosti prilikom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“Imajući u vidu da učešće u koordinaciji sistema socijalne sigurnosti zahtijeva i uspostavljanje prilagođenih struktura za efikasnu primjenu, obuku i edukaciju državnih službenika, bilo je neophodno ojačati administrativne kapacitete institucija odgovornih za koordinaciju sistema socijalne sigurnosti”, kazao je Purišić.

Zamjenica šefa sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Audrone Urbonaviciute kazala je da su sloboda kretanja radnika, robe, usluga i kapitala četiri osnovne slobode na kojima je zasnovana Evropska unija. Najvidljivija je, kako je kazala, mogućnost da građani EU putuju i rade gdje god žele na teritoriji Unije.

“Cilj ove slobode je ukidanje svake diskriminacije na osnovu državljanstva između radnika država članica u pogledu zapošljavanja, naknade i drugih uslova rada”, istakla je Urbonaviciute.

Ona je kazala da sloboda kretanja doprinosi prosperitetu svih građana EU, nova radna mjesta, jača rast i efikasnost evropskog tržišta rada.

“EU je uložila značajne napore da podstakne okruženje koje pogoduje mobilnosti radnika, što uključuje uspostavljanje Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC) i usvajanje Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, tako da se medicinski troškovi mogu nadoknaditi za državljane tokom privremenog boravka u drugoj državi članici. EHIC je jedna od najvidljivijih koristi za evropske građane”, pojasnila je Urbonaviciute.

Učesnici projekta, koji je počeo u januaru 2018. godine i trajao 18 mjeseci, bili su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad koji su svojim učešćem na radionicama i obukama dali veliki doprinos uspješnom završetku projektnih aktivnosti.