Rezultati uspješno završenog šestomjesečnog EU Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama” predstavljeni su u EU info centru. Projekat, koji je Evropska unija finansirala sa 250.000 eura, sproveli su Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, sa ciljem poboljšanja sistema i unapređenja ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori.

U svom pozdravnom govoru Herman Špic, šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, naglasio je da Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, podržava reformu javne uprave ne samo kroz ovaj projekat već i kroz druge projekte u Crnoj Gori, posebno ističući sektorsku budžetsku pomoć koja je Vladi Crne Gore uplaćena u decembru 2018. godine kroz prvu tranšu u iznosu od 4 miliona eura, te da će upravo ova pomoć biti usmjerena, između ostalog, i rješavanju postojećeg problema ćutanja administracije u Crnoj Gori.

Hrvatski eksperti su održali niz treninga za službenike Agencije i za inspektore o primjeni odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ukupno 5 predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama učestvovali su u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj gdje su naučili više o praksi ove zemlje pri implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama, portalu otvorenih podataka, ponovnoj upotrebi podataka (re-use) i postupanju po slučajevima ćutanja administracije.

Dubravka Bevandić, voditeljica službe za zaštitu prava na pristup informacijama u Hrvatskoj, ukazala je da je opšti rezultat projekta bio jačanje efikasnosti sistema ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori, u skladu s EU standardima i dobrom međunarodnom praksom.

“Specifičan cilj je bio  smanjiti broj slučajeva ćutanja uprave od strane prvostepenih organa, i broja poništenih odluka Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od strane Upravnog suda kao rezultat pravilne implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o upravnom postupku prvostepenih i drugostepenih organa“, kazala je Bevandić.

U sklopu ovog projekta izrađen je priručnik za prvostepene organe  i drugostepeni organ za pomoć pri odlučivanju o zahtjevima za slobodan pristup informacijama, sa prijedlogom izmjena relevantnog zakonskog okvira. Podrška je takođe pružena pri uspostavljanju registra javnih organa prvog stepena sa svrhom olakšavanja podnošenja zahtjeva od strane građana, te kroz elaborat sistema sa ciljem identifikovanja i ograničavanja zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama.

Kao značajan rezultat ovog projekta, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama radiće na  proaktivnoj objavi informacija i podataka prvostepenih organa na Portalu otvorenih podataka.