Međunarodni je dan carine. Tim povodom u EU info centru organizovana je javna debata o pregovaračkom poglavlju 29 – Carinska unija. Kako bi joj pomogla da ostvari postavljene ciljeve u ovoj oblasti, Evropska unija finansijski podržava Crnu Goru kroz fondove pretpristupne pomoći sa ukupno 4,7 miliona eura. Prije nego što pojasnimo kako i istaknemo rezultate Crne Gore u ovom poglavlju, pokušaćemo da pojasnimo šta je Carinska unija.

Carinska unija od 1968. godine pruža zajedničku granicu i uklanja carinske kontrole između zemalja članica Evropske unije. To praktično znači da se trgovina i promet robe između zemalja članica odvijaju bez carinske kontrole i naplate carinskih dažbina, što svakodnevni život stanovnika EU čini značajno lakšim.

Primjera radi, kada kupac iz Litvanije naruči par cipela iz Francuske, biće mu dostavljene na kućnu adresu bez zadržavanja na carini – jer ona u EU ne postoji. Kada Slovenac kupuje bicikl holandskog proizvođača, za to ne mora da plaća carinske dažbine. Isto će važiti i za državljane Crne Gore, kada postanemo članica Evropske unije.

„Kada je riječ o crnogorskim privrednicima i preduzetnicima, uklanjanjem carinskih barijera, pružiće se šansa za nesmetano plasiranje proizvoda, čime će biti olakšan izvoz domaće robe na tržište od oko 500 miliona potrošača. S druge strane, naši građani će imati pristup kvalitetnijim proizvodima iz zemalja EU po znatno nižim cijenama usljed povećane konkurentnosti“, istakao je tokom uvodne riječi Glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Crna Gora je otvorila poglavlje 29 – Carinska unija krajem 2014. godine. Ambasador EU u Crnoj Gori Aivo Orav smatra da je ostvarila napredak, tako što je nacionalno zakonodavstvo značajno usaglasila sa evropskim i unaprijedila upravljanje rizikom. Ipak, još posla mora biti urađeno – naglasio je Orav.

“Nelegalno tržište cigareta ostaje oblast koja posebno zabrinjava. Carinske vlasti moraju da  se suoče sa značajnim izazovima u ovoj oblasti i dodatno pojačaju međunarodnu saradnju”, zaključio je ambasador.  

Poglavlje 29 je zahtjevan i skup zadatak i jedno od finansijski najizazovnijih poglavlja u pregovorima sa EU.  Najveći izazov je modernizacija sistema kroz primjenu novih tehnologija. EU iz fondova pretpristupne pomoći finansira razvoj Novog kompjuterizovanog carinskog sistema (NCTS) sa 3,3 miliona eura. Dodatnih 1,4 miliona eura uložila je u osnaživanje kontrole granica, kroz Strategiju integrisanog upravljanja granicama.

„Mi smo čvrsto opredijeljeni da uz izmjenu propisa uporedo radimo i na razvijanju nacionalnih elektronskih sistema, koji će omogućiti da poslovni procesi više ne budu u papirnoj formi, već da budu elektronski, kompatibilni sa sistemima EU“, naveo je Vladan Joković, direktor Uprave carina i šef Radne grupe za 29. poglavlje.

Panel o poglavlju 29  organizovan je u okviru projekta EU4ME koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.