Podgorica, 10. oktobar 2016. –  Ambasador Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, sa saradnicima, predstavio je Izvještaj o Crnoj Gori 2016 predstavnicima nevladinih organizacija u EU Info centru.

Više od dvadeset predstavnika civilnog sektora iz oblasti zaštite ljudskih prava, prava osoba sa hendikepom, prava žena, Roma, zaštite životne sredine kao i nevladine ogranizacije koje se bave pitanjima vladavine prava i socijalne zaštite imali su priliku da, sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, diskutuju o ključnim nalazima Izvještaja o Crnoj Gori 2016.

Neka od glavnih zapažanja iz Izvještaja su: “U protekloj godini nastavljeni su pristupni pregovori sa EU. Parlamentarni izbori održani u oktobru 2016. godine sprovedeni su po značajno izmijenjenom zakonskom okviru i ukupno gledano na participativniji i transparentniji način. U decembru 2015. godine, Crna Gora je dobila pozivnicu za pristupanje NATO-u, što predstavlja važno postignuće. Crnogorska EU agenda je fokusirana na reforme u oblasti vladavine prava. Zakonski okvir u ovoj oblasti je sada uglavnom kompletiran, i institucije uspostavljene. Cjelokupan sistem vladavine prava sada treba da proizvede više rezultata, naročito da učvrsti bilans rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Napredak u poglavljima koja se tiču vladavine prava, koji se demonstrira vidljivim rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, nastaviće da određuje ukupan tempo pristupnih pregovora. Što se tiče ekonomije, fiskalna pozicija Crne Gore je pogoršana i povećani nivo javnog duga predstavlja izazov za fiskalnu održivost. Prioritetno je da Crna Gora preduzme mjere da ograniči trenutnu potrošnju i poboljša naplatu prihoda.”

Evropska komisija usvojila je 9.novembra paket proširenja koji obuhvata i Izvještaj o Crnoj Gori za 2016. godinu.