EU ima strateški interes da ima stabilne i uspješne susjede: možemo biti sigurni i napredovati samo ako to čine i naše komšije. Sa trenutnom krizom coronavirusa, sada je važnije nego ikad moći da podržimo naše partnere u izgradnji otpornijih i demokratskih društava.

Već jedanaest godina Istočno partnerstvo (IA) igra važnu ulogu u jačanju saradnje između EU i naših šest partnera (Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Republika Moldavija i Ukrajina). Ovo je jedan od najvažnijih aspekata spoljnih odnosa Evropske unije.

Zemlje Istočnog partnerstva različitom brzinom prate svoj program reformi, a naši odnosi s njima razlikuju se u kvalitetu i intenzitetu. A svakako sa svojih 72 miliona stanovnika predstavljaju važan geopolitički faktor za EU. Većina zemalja Istočnog partnerstva ima probleme sa teritorijalnim integritetom ili sukobima na svojoj teritoriji. Naročito kada imamo u vidu zabrinjavajuću situaciju u Ukrajini, koja već nekoliko godina prolazi kroz veliku krizu, podstaknutu miješanjem iz inostranstva, i čiji je teritorijalni integritet narušen. EU ima ključni sigurnosni interes za mirno susjedstvo, pomaže u rješavanju povezanih pitanja i olakšava mirno rješavanje sukoba.

Podrška i povjerenje građana

Istočno partnerstvo je naše susjedstvo i kulturno i istorijski pripadamo zajedno. Ljudi u tim zemljama brinu o Evropi, a naša saradnja imala je opipljiv uticaj na živote građana zemalja Istočnog partnerstva. Snaga privlačnosti EU potvrđuje sve veće interesovanje građana za putovanje, učenje i legalni rad u EU i obrnuto. Naše politike nastoje olakšati kontakte između ljudi i približiti ih ljudima, posebno stvaranjem prilika za mlade da studiraju u Evropi, ali i zajedničkim studiranjem u zemljama Istočnog partnerstva. Kao rezultat toga, većina građana zemalja istočnog partnerstva sada ima pozitivnu percepciju EU. Evropska unija je međunarodna institucija sa najviše povjerenja, a jedina kojoj vjeruje većina građana Istočnog partnerstva.

1 milijarda eura za podršku zemljama Istočnog partnerstva u liječenju pandemije koronavirusa

Iako je direktan uticaj na zdravlje do sada niži u zemljama Istočnog partnerstva, pandemija je izvršila ozbiljan pritisak na zdravstvene sisteme. Situaciju pogoršavaju konfliktne zone, starenje stanovništva i tekući problemi vezani za upravljanje i stanje ekonomija. Kao i svugdje drugdje, zemlje u regiji su spremne za recesiju, što može donijeti dodatne rizike povezane sa socijalnom stabilnošću i sigurnošću, uz moguće prelivanje u region i šire.

Za ublažavanje ovog rizika, zajedno sa državama članicama, prikupljeno je blizu milijardu eura za podršku zemljama Istočnog partnerstva koje pokrivaju trenutne potrebe, ali i socio-ekonomske posljedice pandemije. Poslali smo jasnu poruku našim Istočnim partnerima: čak i u teškim vremenima i uglavnom zato što su vremena teška, možete računati na nas. Stojimo uz vas i podržavamo vas.

Dezinformacije i lažne vijesti

Ovaj kontekst je podstakao i drugi virus, virus dezinformacija, lažnim vijestima koje su narušavale ulogu EU. Zemlje Istočnog partnerstva bile su važna meta tih kampanja. Široko smo demantovali takav razvoj događaja i najavili mjere za borbu protiv njih. Takođe ćemo nastaviti dijalog sa našim partnerima Istočnog partnerstva o osnovnim pitanjima demokratije i vladavine zakona. Ovo je od presudnog značaja i zaslužuje posebnu pažnju u kontekstu trenutne pandemije.

Zaključci Savjeta od 11. maja iznijeli su buduće ciljeve politike Istočnog partnerstva u okviru otpornosti. Imali smo jako dobre povratne informacije od naših partnera. Sledeće nedelje će se sastati lideri država članica EU i naših partnerskih zemalja kako bi razvili novi skup opipljivih, operativnih i konkretnih rezultata za naredne godine.

U trenutku kada bi Evropljani mogli, iz razumljivih razloga, biti u iskušenju da se okrenu da se izbore sa problemima proizašlim iz trenutne krize, važno je shvatiti koliko zavisi budućnost Unije, a naročito naša zajednička bezbedjnost od onog što se dešava izvan naših granica, posebno u našem istočnom susjedstvu. Pandemija koronavirusa podsjetila nas je koliko smo međusobno povezani i koliko nam treba da sarađujemo.