Centralna akcija čišćenja obala širom Crne Gore u okviru evropskog Dana čišćenja obala, održana je  pored jezera Krupac u Nikšiću. Uz organizatore, obale vještačkog jezera čistili su volonteri ali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Obilježavanje evropskog Dana čišćenja obala postalo je tradicija u Crnoj Gori u kojoj je ove godine učestvovalo nekoliko stotina ljudi na 12 različitih lokacija.

Šefica Sektora za evropske integracije, politička pitanja, medije i informisanje u Delegaciji EU u Crnoj Gori Plamena Halačeva naglasila je da se Crna Gora kao ekološka država mora aktivnije uključiti i dati doprinos u borbi protiv otpada.

“To nije samo nadležnost države, mora svako od nas dati svoj doprinos. Mi vas zato pozivamo na akciju da pokušamo da koristimo manje plastike i da odlažemo otpad na pravo mjesto, ali i da čuvamo prirodu Crne Gore. Ovom akcijom EU u Crnoj Gori počinje kampanju ,’Budi primjer. Uključi se!’, a narednog mjeseca organizovaćemo veliki broj događaja i predavanja na temu zaštite prirode”, kazala je Halačeva.

Aleksandra Oberten, generalna menadžerka NVO Zero Waste Montenegro, smatra da opštine imaju jako važnu ulogu u olakšavanju potrošačima da ponovo koriste svoj otpad, ponovo ga odlažu i koriste kao đubrivo. Sa druge strane, Oberten je svjesna uloge i proizvođača plastike, pa je mišljenja da je smanjenje upotrebe plastike moguće i redizajniranjem pakovanja. Takođe, skrenula je pažnju na potrebu za smanjenjem upotrebe plastike kod svakog pojedinca.

“Potrebno je smanjiti potrošnju plastike, a naročite plastike za jednokratnu upotrebu. Kao potrošači moramo da nađemo način da smanjimo otpad koji koristimo. Možemo da počnemo sa kupovinom stvari koja imaju manja pakovanja i traju duže, i na kraju da odlažemo otpad na odgovoran način”, rekla je Oberten.

Kako je kazao Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon koji je koordinirao akciju čišćenja na Krupcu, prostor oko ovog jezera, kao i kompletan grad Nikšić, opterećeni su nelegalnim i nepravilnim odlaganjem otpada. On smatra da bi se kroz sistem moglo unaprijediti odlaganje otpada u Crnoj Gori, dok je za početak potrebno zakonsko regulisanje ovog pitanja i njegova primjena u praksi.

“Ove akcije zapravo služe da podsjetimo na potrebu zakonskog uređenja problema. Sama činjenica da će volonteri na ovoj lokaciji da razvrstavaju otpad, da promovišu sve ono što znači pametno i odgovorno upravljanje otpadom, prilično je jasan signal da građani razumiju šta treba da rade ako im se objasni”, kazao je Perović.

Povodom Evropskog dana čišćenja obala, NVO Zero Waste Montenegro u partnerstvu sa NVO Naša akcija, organizovala je akcije čišćenja obala jezera i mora na 12 lokacija širom države. Akcija je organizovana pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU info centra.