Otvarajući konferenciju „Finansiranje političkih stranaka i kampanja“, Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, ukazao je na važnost jačanja vladavine prava i transparentnosti u finansiranju političkih stranaka.

“Identifikovani nedostaci u postojećem zakonskom okviru o finansiranju političkih subjekata i dalje treba da se rješavaju, uključujući i one koje je utvrdio ODIHR. Potrebno je osigurati i sudsko praćenje navodne zloupotrebe javnih sredstava za potrebe stranaka “, precizirao je Orav.

Ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Alison Kemp naglasila je da političkim strankama treba adekvatno finansiranje da bi ispunile svoj primarni cilj. “Bitno je da političke stranke dobiju sredstva na način koji je oslobođen sumnji. Neuspjeh da se osigura transparentno finansiranje stranaka potkopava demokratiju “, naglasila je Kemp.

Izvršna direktorka Mreže za afirnaciju nevladinog sektora  (MANS), Vanja Ćalović Marković, istakla je da je finansiranje stranaka u Crnoj Gori složen problem.

“Svaki put, tokom izbornog ciklusa, politički subjekti su našli način da izbjegnu primjenu zakona i nove i kreativne mehanizme za ilegalno finansiranje. Oni čine sve da sakriju novčane tokove. Imamo Agenciju, koja je bič u rukama Demokratske partije socijalista (DPS)”, objasnila je Ćalović Marković.

Poslanik Demokratske Partije Socijalista, Branko Čavor, izjavio je da ta stranka nije prekršila zakon, ističući da je “ Afera koverta “ izuzetak. Službenik Agencije za borbu protiv korupcije (ASK), Dušan Drakić, najavio je da će izvještaj Agencije u slučaju Demokratske Partije Socijalista biti objavljen nakon što tužilaštvo okonča postupak.