Evropska komisija dala je uslovnu dozvolu za stavljanje u promet lijeka Remdesivir, što ga čini prvim medikamentom za liječenje Covid-19, koji je dobio dozvolu za teritoriju EU. Odobrenje je izdato po ubrzanom postupku, a nakon preporuke Evropske agencije za lekove (EMA), koju su potom usvojile i države članice.

Odobrenje je izdato veoma brzo, samo nedjelju nakon preporuke EMA, što je znatno manje od uobičajenih 67 dana, koliko je Evropskoj Komisiji obično potrebno da bi odobrila neki proizvod.

Kako je zaštita javnog zdravlja ključni prioritet Evropske Komisije, ova instiucija je usljed krize korona virusa primenjenila ubrzane procedure koje EMA i inače koristi u situacijama kada je ugroženo javno zdravlje.

“Činjenica da smo odobrenje dali za manje od mjesec od podnošenja zahtijeva pokazuje koliko je EU spremna da što brže reaguje kada se pojavi neki novi lijek. Prevrnućemo svaki kamen pokušavajući da obezbjedimo efikasno liječenje ili vakcinu protiv koronavirusa”, izjavila je tim povodom Stela Kiriakides, komesarksa za zdravlje i bezbjednost hrane.