Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, uz podršku EU Info centra, organizuje proslavu Dana Evrope, 9. maja. Povodom ovog važnog međunarodnog datuma Eu Info centar raspisuje likovni konkurs na temu „ Evropa – to smo mi” za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori.

Pozivaju se škole, nastavnici i učenici da se uključe u obilježavanje proslave Dana Evrope tako što će učestvovati na konkursu. Očekujemo da osnovci svoja razmišljanja i ideje na konkursnu temu pretoče u originalne likovne radove, koji mogu biti radjeni po sopstvenom izboru (primjera radi: slika, crtez, kolaz…).

Uputstva za učenike i nastavnike:

Pravo učešća na konkursu imaju učenici svih osnovnih škola u Crnoj Gori.

Likovni radovi mogu biti pojedinačni ili grupni, a dimenzije svakog kandidovanog likovnog rada ne mogu biti veće od formata – 50 x 70 cm.

Predselekciju radova uradiće nastavnici u školama, a svaka škola može na konkurs kandidovati  maksimalno 3 izabrana rada.

Konkurs  je otvoren do 15. aprila 2017

Radovi se dostavljaju poštom ili lično na adresu EU Info centar 19. decembra br 8, 81000 Podgorica. Uz rad je potrebno dostaviti i osnovne podatke – ime i prezime autora i mentora, razred, naziv škole i mjesto.

O nagradama će odlučivati stručni žiri, a pobjednici će biti proglašeni u sklopu programa obilježavanja Dana Evrope 9 maja I prikladno nagradjeni.

Radovi koji ne odgovaraju propozicijama ili su poslati nakon navedenog roka neće ući u selekciju za nagrađivanje.

Za detaljnije informacije mozete se obratiti na telefon: 020 223 184; 223 183 ili mailom na adresu info@euic.me.