June 24, 2016
Pogledajte mapu EU

pdf Download

June 24, 2016
Putovanje kroz EU

Evropa: kontinent s istorijom starom hiljadama godina, bogatim kulturnim nasljeđem i krajolicima koji su među najljepšima na svijetu. Veliki je broj sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Evropskoj uniji (EU). Za više informacija, pogledajte ovu brošuru.

pdf Download

June 24, 2016
Linkovi o EU

Evo par korisnih linkova o EU

pdf Download

June 24, 2016
5 godina programa Erasmus za mlade preduzetnike (Odskočna daska za stvaranje i rast preduzeća)

: Ova publikacija predstavlja program Erasmus za mlade preduzetnike, koji ima cilj da pruži pomoć novim i potencijalnim preduzetnicima da steknu odgovarajuće vještine upravljanja i širenja malih preduzeća, tako što će raditi s iskusnim preduzetnikom u drugoj zemlji u periodu od jednog do šest mjeseci. Pročitajte više o tome!

pdf Download

June 24, 2016
Erasmus+ (Vodič Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport: mijenjamo živote, proširujemo vidike)

Kroz program Erasmus+, Evropska unija pruža podršku raznim aktivnostima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Ova brošura daje prikaz i objašnjava glavne mogućnosti koje stoje na raspolaganju svima zainteresovanima.

pdf Download