July 3, 2016
Priprema EU grant aplikacija

Aneksi – Priprema EU grant aplikacija

pdf Download

July 3, 2016
Finansijsko upravljanje i monitoring EU projekata

Aneksi – Finansijsko upravljanje i monitoring EU grant projekata

pdf Download

July 3, 2016
Vodič kroz sredstva EU a za početnike (Pregled mogućnosti finansiranja sredstvima EU u periodu 2014.–2020.)

Ovom se publikacijom početnici uvode u širok spektar raspoloživih mogućnosti finansiranja sredstvima Evropske unije. Nude se osnovne smjernice, kao i detaljnije informacije o postupcima prijavljivanja. Takođe, ovaj vodič sadrži najnovije informacije o aktuelnim programima EU za finansijski period 2014.–2020.

pdf Download