Podgorica, 15. maj 2018. – Kako da obezbijede radnička prava svojim, kao i državljanima EU, koji rade u nekoj od zemalja Evropke unije iako u njoj nijesu rođeni, zaposleni u crnogorskim institucijama će učiti od svojih kolega iz Bugarske i Hrvatske kroz projekat “Ka EU pravilima o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“. Projekat je predstavljen u EU info centru.

Projekat finansira EU i vrijedan je skoro 400 hiljada eura. Cilj je da se obezbijedi efikasna primjena sistema socijalne sigurnosti kroz jačanje administrativnih kapaciteta crnogorskih nadležnih organa i institucija. Svhra svega je da relevantne pravne tekovine u oblasti slobode kretanja radnika funkcionišu nakon prijema Crne Gore u Evropsku uniju.

“Učešće u koordinaciji sistema socijalne sigurnosti, osim striktne primjene pravila zahtjeva i uspostavljenja prilagodljivih stuktura za efikasnu primjenu, podrazumijeva obuku i edukaciju službenika, u cilju jeprimjenje i adekvatnog nadzora funkcionisanja sistema,“ rekao je  Kemal Purišić ministar rada i socijalnog staranja, na ceremoniji otaranja projekta.

EU regulative o koordinaciji obuhvataju sve djelove socijalne sigurnosti:penzijsko i ivalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za nezaposlene kao i benefite za porodicu.

„Potrebno je još raditi kako biste bili spremni za EU, ali takođe postoji i pomoć sa evropske strane. Da bi podržala vladu u njenim nastojanjima da se pripremi za slobodno kretanje, EU je dovela stručnjake iz Bugarske i Hrvatske. Oni će pružiti tehničku pomoć za poboljšanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta nadležnih organa u Crnoj Gori kako bi efikasno koordinisali šeme socijalne sigurnosti prilikom pristupanja EU“, rekao je Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije.

Jedan od ciljeva projekta je promocija slobode kretanja radnika, što je jedna od četiri najvažnije slobode u okviru EU, i predstavlja inicijativu za ohrabrivanje sistema Crne Gore u pripremi za buduću koordinaciju šema socijalne sigurnosti.

„Planirano je uvođenje evropske zdravstvene kartice, koja pored šema socijalne sigurnosti, predstavlja važno pitanje iz poglavlja 2, Sloboda kretanja radnika. Ovim projektom će se stvoriti podrška u izradi studije izvodljivosti o uticaju uvođenja ove kartice na finansije,“ objasnila je Ljiljana Simović glavni pregovarač za Poglavlje 2.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a drugi korisnici su Ministarstvo zdravlja, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fond za zdravstveno osiguranje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Centri za socijalni rad.