U okviru Programa pretpristupne podrške EU Crnoj Gori (IPA II) “Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje”, Evropska unija će finansirati 13 projekata, u ukupnom iznosu od 952.669,46 eura. Jedan od glavnih ciljeva ove Grant šeme je angažovanje mladih istraživača, doktoranada i doktora nauka u akademskom sektoru, privredi i nevladinom sektoru, kako bi kroz realizaciju inovativnih ideja doprinijeli jačanju sistema istraživanja i inovacija, te podigli konkurentnost nacionalne ekonomije kroz proces komercijalizacije.

Na ovom linku možete pogledati dobitnike grant projekata.

Vrijednost pojedinačnog grant ugovora se kreće od 60.000 do 80.000 eura, dok je period realizacije projekata između 18 i 24 mjeseca. Takođe, u cilju dodatne podrške za korisnike grantova, Ministarstvo nauke, u saradnji sa EU, realizuje i projekat Tehničke podrške kroz koji će korisnicima biti obezbijeđena direktna ekspertska podrška za implementaciju grantova uz puno poštovanje EU standarda. Vrijednost ovog projekta je 116.000,00 EUR.