PODGORICA, 26. april 2016. – Govoreći na javnoj debati o integraciji Crne Gore u Evropsku uniju, pod nazivom „Izazovi i dalji koraci“, ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, poručio je brojnoj publici okupljenoj u EU Info centru, da je najbolje fokusirati se ne na sami proces integracije zemlje, koji je za mnoge apstraktan, već na njegove rezultate, koji su već prisutni u Crnoj Gori.

„Zahvaljujući pravilima EU koja su primijenjena ovdje u Crnoj Gori, hrana je postala bezbjednija, ali i igračke za djecu. Osnivanjem Agencije za borbu protiv korupcije, Crnogorci su dobili adresu za prijavu korupcije, dok bolja oprema za poljoprivrednike pomaže da se poveća poljoprivredna proizvodnja“, rekao je ambasador Orav.

On je istakao da smo u zadnje vrijeme čuli previše pesimizma o EU, ali da „treba da budemo pozitivniji u našem pristupu i trebamo biti ponosni na ono što smo zajednički uradili“.

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović predstavio je ključna Vladina dostignuća u procesu integracije Crne Gore u EU i planirane buduće korake. On je rekao da Crna Gora ove godine planira da otvori 7 preostalih pregovaračka poglavlja, ali i da uđe u fazu zatvaranja poglavlja što će omogućiti i da se sagleda kraj čitavog procesa.

Govoreći o jednoj od najvažnijih oblasti reformi – vladavini prava, ministar Pejović je kazao da je u prethodnom periodu Crna Gora zaokružila cjelokupno zakonodavstvo i osnovala relevantne institucije u toj oblasti, i da to sada proizvodi rezultate. „Rad državnog tužilaštva pokazuje kako sistem koji smo kreirali sa EU daje rezultate. Nakon perioda u kojem se nismo mogli pohvaliti rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, danas imamo sve više optužnica i sudskih postupaka“, rekao je ministar Pejović.

Domaćin događaja bila je profesorica Gordana Đurović, vodeća akademska ekspertkinja za pitanja integracije u EU i autorka knjige „Evropska unija i Crna Gora“ . Knjiga je proizvedena u saradnji s EU Info centrom, i daje pregled integracije EU, makrosistema EU, njenih temeljnih vrijednosti, njene politike proširenja u odnosu na Crnu Goru, te procjene napretka, ali i analizu učinaka i troškova pristupanja Crne Gore. Ona tu zaključuje da su „opšte koristi od integracija mnogo veće nego troškovi, odnosno investicije. Očekivanja građana krajnje su pozitivna u tom kontekstu i evropska integracija ostaje stabilan prioritet, tako da su akteri procesa i politički lideri „prozvani“ da nastave ovaj proces“, rekla je prof. Đurović.

Učesnik debate bio je i Adrijan Vuksanović, Predsjednik Odbora za evropske integracije u Skupštini Crne Gore, koji je govorio o evropskim vrijednostima i tome šta one znače za crnogorske građane.