Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, Crna Gora je od Evropske unije dobila opremu za zaštitu i spašavanje od požara,  za mjerenje kvaliteta vode i za mjerenje protoka vode, kao i bespilotni vazduhoplov (dron). Oprema je nabavljena kroz EU projekat – 3 WATCH OUT – Trilateralni model civilne zaštite: Putevi, instrumenti i izazovi za našu bezbjednost, koji se sprovodi u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije.

„EU je postala najglasniji globalni akter u potenciranju zelene agende, borbi protiv klimatskih promjena i sprječavanju i ublažavanju katastrofa. EU takođe podržava projekte za ublažavanje rizika od prirodnih katastrofa u Crnoj Gori, a dala je svoj doprinos u projektu „3 WATCH OUT“ sa skoro milion eura, unapređujući kako prekograničnu saradnju između tri države, tako i odgovor na stvarne potrebe građana u prekograničnim oblastima“, poručeno je iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Tri zemlje, koje se suočavaju sa prirodnim nepogodama, okupile su zajednički tim kako bi bolje  odgovorile na izazove koji su pred njima.

„Danas smo imali priliku da vidimo kako tehnička pomoć može biti korisna, međutim, to je samo dio projekta, kojim će se izgraditi bolji kapaciteti i sposobnosti da zajedno djelujemo“, istakao je ambasador Italije u Crnoj Gori Luka Zelioli.

Generalni direktor za vanredne situacije u MUP-u Mirsad Mulić je saopštio da ovaj projekat višestruko značajan za sistem zaštite i spašavanja, jer doprinosi jačanju kapaciteta u odgovoru na požare i poplave, a afirmiše i međuresorsku saradnju.

„Bez organizovanog i sistemskog djelovanja nema efikasnog odgovora na elementarne i druge nepogode“, istakao  je Mulić i dodao „Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa je prilika da ukažemo da je potrebna odgovornost građana, ali i svih subjekata u društvu kako bi zajednički doprinijeli smanjenju  opasnosti od pojave prirodnih i drugih nepogoda.“

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Luka Mitrović je saopštio da će se sa ovom opremom unaprijediti sistem monitoringa i procjene rizika od poplava , te dobijati najnovije informacije na dijelu Bojane i na području Skadarskog jezera. “Ovi podaci  su neophodni u sistemu rane najave upravo Direktoratu za vanredne situacije MUP-a i svim službama zaštite da na pravi način reaguju“, naglasio je Mitrović.

Dušan Raspopović se ispred Agencije za zaštitu prirode i zaštitu životne sredine zahvalio na donaciji i istakao da predstavlja iskorak u kontroli i analizi prije i nakon eventualnih katastrofa do kojih dolazi usljed promjena klime i ljudskog faktora na našem području. „Dron koji je dobila Agencija će poslužiti za kontrolu i prevenciju u NP Skadarsko jezero i NP Lovćen, a biće od velike pomoći i prilikom kontrole i analize, ako dođe do opožarenih područja“, naveo je Raspopović.