Ukupno 6 nevladinih organizacija u narednom periodu intezivnije će se baviti promocijom Sistema procjene invaliditeta, kao i prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom (OSI). One su dobile grantove u okviru prvog poziva projekta „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta – Prepoznaj moje mogućnOStI“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Grantove, ukupne vrijednosti 50 000 eura dobili su Inicijativa mladih s invaliditetom Boke, Centar za građansko obrazovanje i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Podgorice, Savez slijepih Crne Gore, NVO Ekvivalent i Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić.

Ove nevladine organizacije će kroz brojne aktivnosti, korišćenjem različitih komunikacionih tehnika i alata, uticati na podizanje svijesti i edukaciju opšte javnosti, ali i različitih ciljnih grupa – osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, nevladinih organizacija koje zastupaju OSI, predstavnika nadležnih državnih i lokalnih institucija te predstavnika medija.

Projektom će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta i razvijena nova metodologija zasnovana na modelu ljudskih prava koja će zamijeniti prevaziđeni dominantno medicinski model procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Na ovaj način osobe sa invaliditetom svoja prava ostvarivaće na pravedniji i jednostavniji način.