Podgorica, 29. januar 2018. – Testiranje određenog voća i povrća na sadržaj pesticida, kao i na prisustvo hormona u piletini, koje je za potrebe Centra za zaštitu potrošača uradio CETI pokazalo je da je hrana ispravna. Rezultati su predstavljeni na konferenciji u EU info centru.     

Testiranje prehrambenih proizvoda CEZAP je organizovao u dvije faze: u avgustu 2017. i januaru 2018. Deset uzoraka različitog voća i povrća Centar za ekotoksikološka ispitivanja testirao je na sadržaj pesticida.

„Dobili smo stručno mišljenje da su ispitivani uzorci u skladu sa pravilnikom o maksimalnom nivou rezidua koje se koriste za zaštitu bilja. Što znači da su, prema njihovom nalazu, ti proizvodi potpuno ispravni, odnosno odgovaraju onome što je zakonom dozvoljeno,“ objasnila je Olga Nikčević predsjednica Centra za zaštitu potrošača.

Nakon što je su inspekrtori za hranu sa granice vratili nekoliko desetina tona neispravne hrane u oktobru 2017., Centar za zaštitu potrošaća je ponovio testiranje.

„Naša liderka projekta uzela je nasumično nekoliko paprika i ponijela na testiranje u Litvaniju. Rezultati analize su pokazali da su svi kontrolisani uzorci u dozvoljenim granicama,“ rekla je Nikčević.

Druga faza testiranja odnosila se na meso, prije svega piletinu. U januaru ove godine sprovedeno je testiranje 5 uzoraka piletine različitih proizvođača na sadržaj hormona, tri uzorka sa crnogorskog tržišta, a dva iz regiona.

„Moram da kažem, na moje iznenađenje, kada smo tražili da kupimo piletinu iz Argentine, da uopšte nismo našli piletinu sa šireg područija. Sve što se moglo naći na tržištu bilo je iz našeg regiona. Rezultati su pokazali da svi ti uzorci odgovaraju uslovima pravilnika i metodama kontrole,“ naglasila je Nikčević. 

Ekspert iz Bugarske, Bogomir Nikolov, podsjetio je koliko su važne potrošačke organizacije za kontrolu tržišta. Iako postoje veoma visoki standradi za zaštitu hrane u Evropi, po riječima Nikolova, ipak problemi postoje. Nikolov je posjetio na posljednja istraživanja potrošačkih organizacija u Evropskoj uniji koja su pokazala postojanje duplih standarda kompanija u proizvodnji istih proizvoda namijenjenih na različita tržišta država članica EU i to Slovačke, Slovenije, Mađarske, Češke, Hrvatske, Bugraske. 

„Najčešće se dupli standardi primjenjuju u proizvodnji mesa, čokolade, mlečnih proizvoda, nekim ribljim proizvodima, čaju i bezalkoholnim pićima. Istraživanja su pokazala da u mesu ima više masnoće, u čokoladi ima manje kakaa, u jogurtu sa voćem ima manje voća,“ objasnio je Nikolov.

Ekpert iz Bugrske imao je predlog i za crnogorsku vladu.

„Upućujem poziv crnogorskoj vladi da podrži slična istraživanja kako bismo razmjenili razultate sa drugim zemljama. Bio bih veoma srećan kada bi vlada uspjela da podrži ovakvu akciju zato što ovo nije izolovan problem, ovo je zajednički problem. Ovo je problem i crnogorkih potrošača i moramo ga riješiti,“ rekao je Nikolov.

Projekat “Jačanje kapaciteta potrošačkih NVO u Crnoj Gori, u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane” finansira Evropska unija, a već dvije godine sprovodie Centar za zaštitu potrošača u saradnji sa Litvanskim potrošačkim instututom.