PODGORICA, 11. decembar 2017. – Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture i Filmski centar Crne Gore predstavili su u EU Info centru konkurse za razvoj filmskih projekata za koje mogu aplicirati i crnogorski kinematografi. Crna Gora u EU programu Kreativna Evropa – potprogram MEDIA, kroz koji će za period od 2014. do 2020. godine u evropsku kinematografiju biti uloženo oko €1,5 milijardi, učestvuje od 2015. godine, a ove godine je po prvi put i jedan crnogorski filmski scenario dobio novac iz tog programa.

Prvi crnogorski film koji je pomognut evropskim novcem je dugometražni igrani film „Posle zime”, debitantsko ostvarenje reditelja i scenariste Ivana Bakrača, iza kojeg stoje producentske kuće Artikulacija i ABHO Film. Za razvoj ovog projekta kroz potprogram MEDIA obezbijeđen je grant za fazu razvoja u iznosu €30 000.

Ivan Đurović, direktor producentske kuće Artikulacija iz Podgorice, koji je učestvovao u pripremi tog projekta, kazao je da je procedura prijave za program MEDIA zahtjevna jer se traži vrlo detaljno obrazloženje projekta, precizno i dokazivo, pa se zato, kako je savjetovao prisutne, treba valjano i na vrijeme pozabaviti prijavom. Jedna od najbitnijih stvari u pisanju prijave, kako je dodao, je da se prepozna nadasve kvalitet, održivost, posvećenost i nivo promišljanja o onom za šta se traži novac.

Detaljna uputstva i savjete za popunjavanje prijava na konkurse MEDIA programa dao je Vladimir Stojčevski, rukovodilac MEDIA deska BJR Makedonije. Događaju su inače prisustvovali crnogorski producenti, predstavnici filmskih festivala, režiseri, kao i crnogorski studenti režije i produkcije.

Jedna od najavljenih novina je da će Desk za Kreativnu Evropu koji je dosad funkcionisao u okviru Ministarstva kulture, od 1. januara naredne godine djelovati u okviru Filmskog centra Crne Gore.

Direktor Filmskog centra Crne Gore, Sehad Čekić istakao je da je MEDIA potprogram za audiovizuelni sektor za Crnu Gore vrlo bitna institucija, jer je jedna vrsta svjetionika koja pokazuje što su standardi u ovoj oblasti i šta je to što crnogorski stvaraoci treba da postignu kako bi razvijali kinematografiju na pravi način.

„MEDIA potprogram sa konkurencijom koju nosi sa sobom je polje koje mi treba kao profesionalci i sektor da osvajamo i da nam to bude uzor u svim dijelovima kinematografskog lanca koji treba da dostignemo i koji možemo da unaprijedimo“, rekao je Čekić. On je dodao i da Crnoj Gori od 14 odsjeka MEDIA potprograma pripada četiri ili pet kao jednoj od malih kinematografija, ali, da je i tu ogromna konkurencija.

Ilija Subotić, predstavnik Ministarstva kulture, podsjetio je da je kroz program Kreativna Evropa – potprogram MEDIA domaći kinematografski sektor može da aplicira za sredstva namijenjena razvoju, distribuciji i promociji filmova, šemama za razvoj publike, obuci profesionalaca i podršci festivalima.

U okviru MEDIA dana je održano i predavanje Miloša Đukelića, direktora producentske kuće Red production na temu „Film i televizija kao kreativne industrije – značaj filmskog i televizijskog turizma“, koji je govorio o pretpostavkama za razvoj ove grane kulturnog turizma, kao i benefitima u finansijskom i smislu međunarodne prezentacije i promocije jedne zemlje.