Brisel, 20. jun 2017. – Deveti sastanak pristupne konferencije sa Crnom Gorom na ministarskom nivou održan je danas u Luksemburgu u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Sloboda kretanja roba i poglavlju 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Takođe, pristupna konferencija privremeno je zatvorila pregovore u poglavlju 30 – Vanjski odnosi.

Delegaciju Evropske unije predvodila je Helena Dali, ministarka za evropske poslove i ravnopravnost Malte, u ime malteškog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Evropsku komisiju zastupao je Kristijan Danijelson, generalni direktor za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Crnogorsku delegaciju predvodio je Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova.

Nakon današnje konferencije, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, otvoreno je 28 poglavlja za pregovore od kojih su tri poglavlja već privremeno zatvorena. Naredne pristupne konferencije će se planirati u skladu sa potrebama, kako bi se proces nastavio odvijati u drugoj polovini 2017. godine. Pristupni pregovori otvoreni su u junu 2012. godine.

Otvorena poglavlja

Što se tiče otvaranja pregovora o poglavlju 1 – Sloboda kretanja roba i poglavlju 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Unija je pažljivo razmotrila trenutno stanje priprema Crne Gore. Uz razumijevanje da Crna Gora nastaviti da ostvaruje napredak u usklađivanju i sprovođenju evropske pravne tekovine u ovim poglavljima, EU je konstatovala da postoje mjerila koja se moraju ispuniti za privremeno zatvaranje ovih poglavlja.

Takođe, EU je istakla da će naročitu pažnju posvetiti praćenju pojedinačnih pitanja koja su pomenuta u njenim zajedničkim pozicijama. Praćenje napretka u usklađivanju i sprovođenju pravne tekovine nastaviće se u daljem toku pregovora. EU će se, ukoliko bude potrebno, vratiti na ova poglavlja u odgovarajućem trenutku.

Više informacija možete pronaći ovdje.