Mladi preduzetnici u Crnoj Gori kao najznačajniju barijeru svom poslovanju navode duge i skupe procedure. Na panelu EU info centra pod nazivom “Administrativne barijere sa kojima se susreću mladi preduzetnici u Crnoj Gori – Mogu li modeli i iskustvo EU pomoći?“ moglo se čuti da komplikovane procedure često koče ili sprečavaju mlade preduzetnike u postizanju ciljeva. Nerijetko je njihove ideje teško registrovati u sadašnjem zakonodavnom okviru, a često su pod pritiskom novina koje se uvode. Administrativne barijere će uvijek postojati, ali je pitanje kako ih svesti na razumnu mjeru kada je u pitanju Crna Gora i mlado preduzetništvo, kaže Dragana Radević iz Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

“Naš fokus treba da bude na popularizaciji mladih i njihovih inicijativa. Potrebno je stvoriti mrežu podrške mladim preduzetnicima, tako da se povežu međusobno i sa predstavnicima administracije. Da u direktnom kontaktu dobiju odgovor na svoje dileme. I da ne odustaju“, kazala je Dragana Radević.

Nijedna zemlja u svijetu nije riješila problem birokratije. Njena uloga je da sprovodi regulativu koja postoji, i ona mora biti efikasna. Slovenija je stvorila dosta kompaktnu administraciju koja unutar države koordinira sve, a u samo jednoj tački komunicira sa preduzetnikom“, rekao je Boris Koprivnikar, savjetnik u području složenih digitalnih sistema, ranije potpredsjednik vlade i ministar javne uprave Republike Slovenije.

“Kada počinjem biznis u Sloveniji ja moram znati koje papire treba da imam i koje poreze treba da platim. Sve ono novo i neplanirano uništava preduzetništvo. Ako se neki zakon mijenja – on se uvijek mora mijenjati kroz dijalog na socijalno-ekonomskom savjetu. U Sloveniji se zakon ne može prihvatiti ukoliko svi prigovori na njega nijesu dobili službeni odgovor“, kaže Koprivnikar.

Kao neko ko je mali preduzetnik, Koprivnikar u proteklih godinu dana nije otišao ni na jedan šalter. Sve svoje obaveze završava kroz usluge elektronske vlade. I Crna Gora i Slovenija treba da riješe u kojem pravcu se kreću, da definišu srž svog ekonomskog razvoja da bi preduzetnici imali stabilan okvir u kojem će se kretati, smatra Koprivnikar.

“Poslije toga, najvažnija je koordinacija i saradnja. Slovenija je uspjela da centralizuje sve svoje podatke na jednoj platformi, što joj je omogućilo da kreira različite ponude koje olakšavaju poslovanje preduzetnicima“, naglasio je Koprivnikar.

Iako postoji volja za rušenjem barijera preduzetnicima, mnogi se u različitim istraživanjima pozivaju na korupciju kao način funkcionisanja i rješavanja problema. Istraživanja, pak, pokazuju da se više radi o percepciji korupcije nego o stvarnoj korupciji.

“Nije novac u pitanju već poznanstva. Najčešće poznanstva preskaču administrativne barijere. Ne kažem da to neko namjerno radi, to je pitanje svijesti. Postavlja se pitanje i ko je nama važan. Da li šalterski službenik ili preduzetnik koji plaća poreze? Mijenjanju se obrasci ponašanja, i to zahtijeva mnogo više rada kao i promjenu prioriteta“, kazala je Radević.

U Crnoj Gori još uvijek postoji potreba za sigurnošću, i ona preovlađuje nad preduzetničkim duhom. Sigurnije je raditi u državnoj administraciji nego rizikovati da bi se zaradilo više od plate. To je razlog zbog kojeg je potrebno razgovarati o preduzetništvu i zbog kojeg se preduzetnici moraju uvažavati. Crna Gora nema istoriju preduzetničke države, a samo preduzetništvo donosi novu vrijednost.

Transparentnost je najbolje oružje protiv  korupcije, smatra Koprivnikar. Zadatak javnog sektora je samo da pokupi poreze i da ih raspodijeli što efikasnije, pri čemu će što manje potrošiti za sopstvene potrebe.

“Evropa će nam dati samo formalne procedure; i ako očekujemo od Evropske unije da nam da pravac, strategiju… to se neće dogoditi“, jasan je Koprivnikar.

Onlajn platforme javne uprave u Crnoj Gori ne funkcionišu, kazali su učesnici panela. Vrlo često se dešava da poslije svega učinjenog online, preduzetnik mora da fizički obilazi šaltere. Svi koji kreiraju procedure i zakone treba da ih kreiraju tako da budu prijateljski nastrojeni prema mladim preduzetnicima, smatra Uroš Bulatović iz Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

U Crnoj Gori nema barijera za početak preduzetništva ali se nameti pojavljuju kasnije, a barijere prate jedna drugu na državnom i lokalnom nivou, smatraju oni koji su došli da prisustvuju panel diskusiji. Ključan problem mladog preduzetništva je nedostatak podrške početnicima u biznisu, stav je okupljenih na panelu. Zato im je na kraju predstavljen COSME – program koji finansira Evropska unija namijenjen mladima u preduzetništvu, ali i onima koji su se već dokazali na tržištu. Program COSME nudi mogućnost da se upoznaju novi ljudi i nova tržišta, nauče nove vještine i steknu poslovne veze koje se mogu koristiti i po njegovom završetku.