Pravna tekovina o privrednom pravu obuhvata pravila o formiranju, registraciji, spajanju i podjeli preduzeća. U oblasti finansijskog izvještavanja akis određuje pravila za prezentaciju godišnjih i konsolidovanih računa, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda je obavezna za neke subjekte od javog interesa. Pored toga, pravna tekovina EU određuje pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost zakonske revizije.