Ovo poglavlje obuhvata pravila koja se odnose na finansijska sredstva neophodna za finansiranje budžeta EU (”sopstvena sredstva“).  Ova sredstva uglavnom dolaze iz doprinosa država članica na osnovu sopstvenih tradicionalnih prihoda država iz carinskih i poljoprivrednih poreza i dažbina za šećer; sredstava po osnovu poreza na dodatu vrijednost; i sredstava po osnovu nivoa bruto domaćeg priozvoda. Države članice moraju imati odgovarajuće administrativne kapacitete  da adekvatno koordinišu i osiguraju odgovarajući obračun, naplatu naplatu i kontrolu sopstvenih resursa.  Pravna tekovina u ovoj oblasti je obavezujuća direktno  pa nije potrebno prenošenje u nacionalna zakonodavstva.