Pravna tekovina u oblasti carinske unije sastoji se skoro isključivo od zakonodavstva koje je direktno obavezujuće za države članice. One uključuju carinski kod EU i odredbe njegovog sprovođenja, kombinovanu nomenklaturu, zajedničke carinske tarife i odredbe o tarifnom razvrstavanju, oslobađanje od carinskih obaveza, suspenziju obaveza i određenih carinskih kvota , kao  druge odredbe, kao što su one o kontroli krivotvorene i piratske robe, kontroli kretanja lijekova, izvozu kulturnih dobara, kao i uzajamnoj administrativnoj pomoći i carinskim i pitanjima tranzita. Države članice moraju osigurati postojanje neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primjenu, uklučujući i linkove ka relevantnim kompjuterizovanim carinskim sistemima EU.  Carinske službe takođe moraju obezbjediti adekvatne kapacitete za sprovođenje i primjenu posebnih pravila utvrđenih u srodnim oblastima pravnih tekovina, kao što su spoljna trgovina.