Evropska politika zaštite životne sredine ima za cilj da promoviše održivi razvoj i zaštitu životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Ona se zasniva na preventivnim aktivnostima, princip – zagađivač plaća, borbu protiv štete po životnu sredinu na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integraciji životne sredine u druge politike EU. Pravna tekovina obuhvata više od 200 velikih zakonskih akata koji pokrivaju horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vode i vazduha, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, hemikalija i genteski modifikovanih organizama (GMO), buke I šumarstva. Usklađivanje sa pravim tekovinama EU zahtjeva značajne investicije. Snažna i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou je imperativ za primjenu i sprovođenje pravnih tekovina Zaštite životne sredine.