Pravna tekovina u oblasti nauke i istraživanja ne zahtjeva prenošenje pravila EU u nacionalni pravni poredak. Primjena se odnosi na postojanje neophodnih uslova za efikasno učešće u programima u okviru EU. Da bi se osigurala puna i uspješnja veza sa Okvirnim programima države članice treba da obezbjede primjenjive kapacitete u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja, uključujući adekvatno osoblje.