Politike evropske Unije imaju za cilj da održe i dalje razvijaju Uniju kao prostor slobode, sigurnosti i pravde. O pitanjima kao što su granična kontrola, vize, spoljne migracije, azil, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, saradnja u oblasti borbe protiv narkotika, carinska saradnja i pravosudna saradnja u krivičnim i građanskim parnicama, države članice moraju biti adekvatno opremljene kako bi na odgovarajući način sprovodile rastući okvir zajedničkih pravila. Iznad svega, to zahtjeva jak i dobro integrisan administrativni kapacitet unutar agencija za sprovođenje zakona i drugih relevantnih tijela, koja moraju dostići potrebne standard. Profesionalna, pouzdana i efikasna policijska organizacija je od izuzetnog značaja. Najdetaljniji dio politike EU o pravdi, slobodi i bezbjednosti su pravne tekovine Šengena, koje podrazumijevaju ukidanje unutrašnjih graničnih kontrola u EU. Međutim, za nove države članice, značajni dijelovi pravnih tekovina Šengena se sprovode posebnom odlukom Savjeta, koje se donose nakon pristupanja.