Politike Evropske unije u oblasti pravosuđa I temeljnih prava imaju za cilj da održe i dalje razvijaju Uniju kao prostor slobode, sigurnosti i pravde. Uspostavljanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa je od najvećeg značaja. Ovo zahtijeva čvrstu obavezu eliminisanja spoljnih uticaja na sudstvo i posvećenost adekvatnim finansijskim resursima i obuci. Zakonske garancije za fer postupak suđenja moraju biti uspostavljenje. Nepristrasnost, integritet i visok standard odlučivanja od strane sudova su ključni za očuvanje vladavine prava. Isto tako, države članice se moraju efikasno boriti protiv korupcije, jer ona predstavla opasnost za stabilnost demokratskih institucija i vladavinu prava. Stabilan zakonski okvir i pouzdane institucije su potrebne kao podrška jedinstvenoj politici prevencije i odvraćanja od korupcije. Države članice moraju osigurati poštovanje temeljnih prava i prava građana Evropske unije,  kao što ih garantuju pravne tekovine i Povelja o temeljnim pravima.