Pravna tekovina na polju socijalne politike uključuje minimalne standarde u oblasti radnog prava, jednakosti, bezbjednosti i zdravlja na poslu i antidiskriminacije. Države članice učestvuju u socijalnom dijalogu na evropskom nivou i u političkim procesima EU u oblastima politike zapošljavanja, socijalne inkluzije i socijalne zaštite. Evropski socijalni Fond je glavni finansijski instrument putem kojeg EU podržava sprovođenje svoje strategije zapošljavanja i doprinosi naporima socijalne inkluzije (pravila implementacije su pokrivena Poglavljem 22, koje se bavi svim strukturnim instrumentima).