EU ciljevi energetske politike uključuju poboljšanje konkurentnosti, sigurnost snadbijevanja energijom i zaštitu životne sredine. Pravna tekovina ovog poglavlja se sastoji od pravila i politika posebno u pogledu konkurencije i državne pomoći (uključujući i sektor rudarstva), unutrašnjeg energetskog tržišta  (otvaranje tržišta električne energije i gasa, promociju obnovljivih izvora energije), energetske efikasnosti,  nuklearne energije i nuklearna bezbjednost kao i zaštite od radijacije.