Ovo poglavlje obuhvata detaljna pravila u oblasti bezbjednosti hrane. Opšta politika namirnica određuje pravila higijene za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Osim toga, pravna tekovina predviđa detaljna pravila u oblasti veterine, koja su neophodna za očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja i bezbjednosti hrane životinjskog porijekla u unutrašnjem tržištu. U fitosanitarnoj oblasti pravila EU pokrivaju pitanja kao što su kvalitet sjemena, materijala za zaštitu bilja, štetnih organizama i ishrane životinja.