PODGORICA, 16. maj 2017. – U okviru projekta „Jačanje kapaciteta potrošačkih NVO u Crnoj Gori u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane“ koji sprovodi Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), a finansira Evropska unija, urađene su četiri specijalizovane brošure: Aditivi u hrani, Alergeni u hrani, Deklarisanje prehrambenih proizvoda i Genetički modifikovani organizmi.

Brošure će u nastavku projekta biti distribuirane građanima na javnim događajima u centralnoj regiji i na sjeveru države.

Iz CEZAP-a su najavili da će, u okviru projekta, uraditi priručnik za potrošače koji će obuhvatiti sve zakone i uredbe vezane za oblast bezbjednosti hrane, kao i korisne kontakte i linkove na kojima se potrošači mogu informisati.

Cezap hrana 1, 2017 05 16

Asistentkinja na projektu, Jelena Tomović, kazala je da je kreirana onlajn platforma na kojoj potrošači mogu podijeliti primjere obmanjujućeg oglašavanja, kao i da na njihovom sajtu www.cezap.org potrošači mogu dobiti informacije i savjete, šemu za rješavanje žalbi, a da ta organizacija pruža i praktičnu pomoć u pripremi žalbi i upita.

Kako su kazali iz CEZAP-a, u protekloj godini imali su oko 30 žalbi potrošača, koje su se uglavnom odnosile na rok upotrebe proizvoda i njihovu neispravnost, kao i na obmanjujuće reklamiranje, nedostatne deklaracije i loše higijenske uslove u supermarketima.

Njihova istraživanja su pokazala da je potrebno raditi više u toj oblasti, kako bi se stanje unaprijedilo. U tu svrhu CEZAP je izradio vodič koji je upućen svim nadležnim institucijama kako bi dale svoje predloge, komentare i sugestije šta treba poboljšati u oblasti bezbjednosti hrane.