Osiguranje inkluzivnijeg društva i fokusiranje na sektor obrazovanja, bile su ključne teme današnjeg događaja održanog u Osnovnoj školi „Božidar Vuković Podgoričanin“ u Podgorici. Djeca su iz iskustava članova Paraolimpijskog komiteta, sportista i sportistkinja koji su postigli velike rezultate naučila kako mogu doprinijeti izgradnji društva bez diskriminacije i govora mržnje, prepoznavanju i poštovanju svih oblika različitosti, smatrajući ih svojom prednošću.

Današnja interaktivna radionica sa djecom i okrugli sto dio su inicijative Evropske unije i Savjeta Evrope, “Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!”. Filip Radović, osvajač olimpijske medalje za Crnu Goru u Tokiju, Marijana Goranović i drugi ambasadori kampanje, pridružili su se događaju sa ostalim članovima Paraolimpijskog komiteta.

Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava istakao je da je zaštita ljudskih prava važan dio državne politike: „Država je dužna da kreira i sprovodi politike, zakone i druge mjere za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i stvaranje ravnopravnog i tolerantnog društva. Zato je važno da svi širimo ljubav, suzbijamo govor mržnje, a današnji ambasadori su pravi primjer za to”, izjavio je.

Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, istakla je: „Svaki pojedinac i cijelo društvo su odgovorni za inkluziju. Sport je jedan od načina da se iskoriste potencijali djece, posebno djece sa smetnjama u razvoju”.

Igor Tomić, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, partnerske organizacije kampanje „Blokiraj mržnju, podijeli ljubav” izjavio je: „Sport je korisno sredstvo za uključivanje djece. Svi možemo da se bavimo sportom, nisu nam potrebni samo vrhunski rezultati. Ali ljubav pomjera granice! Naši sportisti kao što su Filip i Marijana su naša pokretačka snaga, kao i za veliki broj djece i porodica u Crnoj Gori”.

Tamara Milić, načelnica Jedinice za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta istakla je značaj razgovora o principima inkluzije, ulogama i očekivanjima, kao i pravima djece na inkluzivno obrazovanje i načinima na koje su njihove obrazovne potrebe ispunjene.

Friederike Wuenschmann, kontakt osoba za ljudska prava u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori je istakla da je obrazovanje ključna oblast. „Obrazujući djecu od najranijeg uzrasta da oličavaju vrijednosti tolerancije i jednakosti, kujemo njihovu i našu budućnost“, rekla je ona. „Od vitalnog je značaja podučavati i obrazovati učenike ne samo da priznaju različitost, već i da djeluju na potpuno uključivanje svih vršnjaka u školsko okruženje. Na ovaj način možemo spriječiti stigmatizaciju i stereotipe, koji vode ka marginalizaciji i isključenosti, i stvoriti inkluziju i istinsku toleranciju”, zaključila je.

Miloš Bošković, nacionalni koordinator u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, izrazio je zahvalnost na angažovanju škola u kampanji. „Kroz naše aktivnosti u oblasti obrazovanja i borbe protiv diskriminacije, ciljamo na prevenciju i borbu protiv rizika od marginalizacije i isključenosti, pružajući djeci „čarobne riječi“ kao alate za borbu protiv mržnje. Oni će sami saznati koje su to reči: poštovanje, solidarnost, inkluzija”.

Aleksandra Popović, generalna direktorka za osobe sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, izjavila je: „Svi zajedno treba da radimo na suzbijanju govora mržnje, najviše kroz promjenu sopstvenih stavova i kroz konstantne napore u obrazovanju. Govor mržnje je pojava koja društvo čini toksičnim i nije mu mjesto u društvu koje ljubav i toleranciju smatra svojim važnim vrijednostima.”

Inicijativa „Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!“ ima za cilj borbu protiv različitih oblika govora mržnje usmjerenih na određene zajednice i pojedince u crnogorskom društvu. Kampanju podržavaju istaknute javne ličnosti, institucije i aktivisti, koje će kroz ličnu priču, svjedočanstva i razmjenu dobrih praksi promovisati različitost i ravnopravnost u Crnoj Gori i regionu. U ovom slučaju, inicijativa predstavlja partnerstvo sa projektom „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori, kao i dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022“.

 

Više informacija: