Pružamo informacije javnosti i ciljnim grupama u Crnoj Gori o Evropskoj uniji, njenoj politici i programima podrške, kroz sajt Delegacije Evropske unije i EU info centra, socijalne medije, štampane publikacije i olakšavanjem medijske pokrivenosti.
w2
Organizujemo različite događaje i aktivnosti kako bi pomogli medijima u razumjevanju procesa integracije i politike EU:
w1
Cilj nam je da poboljšamo razumjevanje i vidljivost projekta finansiranih od strane EU u Crnoj Gori kroz različite informacije i kanale komuniciranja.