Podgorica, 6. septembar 2016 – U Crnoj Gori se bilježi manje slučajeva torture nego prethodnih godina, iako se još uvijek dešavaju teška kršenja ljudskih prava. Novi izazov u prevenciji torture u našem društvu je borba protiv nekažnjivosti, odnosno borba za efikasne istrage i sudske postupke, rekao je Milan Radović iz Inicijative mladih za ljudska prava, koja je u EUIC predstavila rezultate monitoringa mehanizama za prevenciju torture u Crnoj Gori, Albaniji i Srbiji.

Izvještaj je dio projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na zapadnom Balkanu“, koji finansira EU, sa više od pola miliona eura. Tokom tri godine trajanja projekta, organizacije civilnog društva u tri zemlje su pratile i prijavljivale slučajeve torture, te kroz  obuku i saradnju sa nadležnim državnim institucijama, promovisale međunarodne standarde u ovoj oblasti, posebno kada je u pitanju ljudsko dostojanstvo u zatvorima.

U sve tri zemlje zabilježeni su pomaci. Prije svega kroz identifikaciju ključnih problema: manjak zaposlenih u prenatrpanim zatvorima; loši prostorni i smještajni uslovi; nedostatak poznavanja relevantnih međunarodnih propisa o ljudskim pravima i među zatvorenicima i među zaposlenima u pravosudnom sistemu. Napredak je zabilježen u svim identifikovanim oblastima, ali poseban izazov u Crnoj Gori ostaje kvalitet zdravstvene zaštite osoba lišenih slobode.

Mušeg Jekmalijan, iz Međunarodnog savjeta za rehabilitaciju žrtava torture (IRCT) sa sjedištem u Danskoj, rekao je da u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji turtura proizilazi iz prethodnog komunističkog perioda i dio je nasljeđa krivičnog pravosuđa, ali da sada pravosudne reforme donose razne alternativne mjera za poboljšanje situacije. „Jako je teško promijeniti način razmišljanja, i za to mora da postoji velika politička volja“, rekao je Jekmalijan, dodajući da društvo ne treba da dozvoli marginalizaciju ljudi koji su lišeni slobode.

 

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.